THÔNG BÁO MỜI CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ PHÒNG E02, E03

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê phòng. Cụ thể như sau:

  1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  2. Thông tin tài sản đấu giá:

– Tên tài sản: Phòng E02, E03. Tổng diện tích: 56m2.

– Đấu giá: Quyền thuê.

– Mục đích sử dụng: Các hoạt động giáo dục và dịch vụ hỗ trợ công tác giáo dục, hành chính của Nhà trường..

– Giá khởi điểm: 636.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng).

– Bước giá: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng)

– Thời gian đấu giá dự kiến: tháng 10/2022.

  1. Yêu cầu đối với đơn vị tổ chức đấu giá:

– Có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

– Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

– Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về đấu giá tài sản.

– Có chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

– Có khả năng đáp ứng các quy định theo Quy chế đấu giá tài sản của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh./.

  1. Hồ sơ gồm có: Hồ sơ năng lực; Bản sao giấy phép hoạt động; Phương án đấu giá; Bảng báo giá dịch vụ tổ chức đấu giá.
  2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 23/09/2022 đến ngày 30/09/2022 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm: Phòng Quản trị – Thiết bị, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Xem file đính kèm: TB E02 E03

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.