TB mời thầu gói thầu “Mua sắm máy chiếu phục vụ lớp học”

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu với các thông tin như sau:

  • Tên gói thầu: Mua sắm máy chiếu phục vụ lớp học.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua 3 máy chiếu mới 100%, phục vụ lớp học
  •  Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 ngày.
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  • Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ 25/8 đến 01/9/2022.

Đính kèm quyết định: QD KH may chieu

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.