THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THAM GIA VÒNG THỰC HÀNH – PHỎNG VẤN (VÒNG 2)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển dụng viên chức năm 2023 tham dự vòng thực hành, phỏng vấn. Cụ thể:

– Mời toàn thể thí sinh dự Lễ Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức lúc 8 giờ, ngày 07/9/2023, tại phòng C04.

– Sau khi dự Lễ Khai mạc, thí sinh tham gia vòng thực hành – phỏng vấn theo lịch chi tiết đính kèm.

– Thí sinh mang theo căn cước công dân, trường hợp không có căn cước công dân thì mang theo giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh khi tham dự thực hành, phỏng vấn.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.