DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC, NĂM HỌC 2023 – 2024 (Đợt 1)

Hội đồng Tuyển sinh Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách trúng tuyển vào hệ Dự bị Đại học của Trường năm học 2023-2024 (đợt 1).

Thí sinh xem chi tiết tại file đính kèm.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.