Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng

Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân viên làm việc hợp đồng tại địa chỉ 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể:

1. Chỉ tiêu: 03 người (01 nhân viên Y tế, 01 chuyên viên làm việc tại Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên; 01 chuyên viên làm việc tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị). 

2. Điều kiện tuyển dụng

* Đối với nhân viên Y tế                                 

– Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên, am hiểu hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế trường học.

– Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

* Đối với chuyên viên:

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

– Về chuyên môn:

  • Đối với chuyên viên làm việc tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, am hiểu hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan đến các công tác: hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ.
  • Đối với chuyên viên làm việc tại Phòng Công tác Học sinh – sinh viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, biết soạn thảo văn bản hành chính thông dụng; am hiểu hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan đến công tác quản lý học sinh, sinh viên.

3. Hồ sơ tuyển dụng

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày đăng báo đến hết ngày 23/12/2022.

Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh; 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần hồ sơ: Đơn xin việc; sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương); Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản sao y công chứng: Căn cước công dân/ chứng minh thư nhân dân; các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 028.3835.8136.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.