SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10, 11 NĂM HỌC 2022 – 2023.

Vừa qua, từ ngày 14/11/2022 đến 11/12/2022, các bạn đoàn viên, thanh niên khối dự bị đại học khóa K33 của Nhà trường đã tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 10, 11/2022

Tại hội nghị giao ban công tác Đoàn vào ngày 28/11/202, Ban Chấp hành Đoàn trường và Ban Chấp hành các Chi đoàn đã cùng nhau tìm hiểu tác phẩm “Kính chào thế hệ thứ tư” – Tác giả: Võ Văn Kiệt. Qua đó, tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của Đồng chí Võ Văn Kiệt – nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Hình 1: Ban Chấp hành Đoàn trường và Ban Chấp hành các Chi đoàn đã cùng nhau tìm hiểu tác phẩm “Kính chào thế hệ thứ tư” – Tác giả: Võ Văn Kiệt.

Ngoài ra, các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường đã tổ chức sinh hoạt trực tiếp trên lớp hoặc lựa chọn tại một trong các địa điểm tìm hiểu lịch sử, văn hóa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Hình 2: Chi đoàn K33A2 tham quan tại Bến cảng Nhà Rồng
Hình 3: Chi đoàn K33B2 tham quan tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Hình 4: Chi đoàn K33C1 tham quan, tìm hiểu tại Bến cảng Nhà Rồng
Hình 5: Chi đoàn K33D1 sinh hoạt trò chơi tại lớp cùng với sự tham dự của giáo viên chủ nhiệm và đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường.

Qua việc tổ chức sinh hoạt đã định hướng giáo dục đoàn viên, thanh niên noi gương Đồng chí Võ Văn Kiệt, chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hăng say học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thể hiện lòng thành kính tri ân đối với những đóng góp to lớn của Đồng chí Võ Văn Kiệt. Hoạt động thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.