Thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học;

Trường Dự bị Đại học TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm 2023 – 2024 như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ VÙNG TUYỂN

1.  Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 chỉ tiêu

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước các khối A00, A01, B00, C00, D01

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1. Đối tượng xét tuyển

– Thí sinh là người dân tộc thiểu số thường trú từ 18 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực 1 (KV1) quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại khu vực này.

– Thí sinh là người dân tộc Kinh thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại vùng này. Trường tuyển không quá 5% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm là người dân tộc Kinh.

2.  Đối tượng được tuyển thẳng

– Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;[1]

– Thí sinh cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 8/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Điều kiện xét tuyển 

– Tốt nghiệp THPT; Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

– Tổng điểm của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12 từ 18,0 điểm trở lên.

2. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT

Điều kiện xét tuyển 

– Tốt nghiệp THPT; Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

– Tổng điểm của ba môn thi (không  tính điểm ưu tiên) của tổ hợp xét tuyển đạt từ 12,0 điểm trở lên và điểmcủa từng môn trên 1,0 điểm.

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Đăng ký xét tuyển:

Thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh (số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. HCM) hoặc đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Trường (https://tuyensinh.hcmpreu.edu.vn/).

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển được đăng ký 2 nguyện vọng (NV) theo hai tổ hợp môn và ghi rõ thứ tự NV1, NV2. Thí sinh không đạt NV1 sẽ được xét NV2. 

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

2.1. Đối với phương thức tuyển thẳng, hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký vào học hệ dự bị đại học theo mẫu;

– Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Quyết định đi học theo chế độ cử tuyển của cấp có thẩm quyền đối với thí sinh cử tuyển.

– 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận.

2.2Đối với phương thức xét tuyển, hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký xét tuyển vào học hệ dự bị đại học theo mẫu;

– Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi do Hội đồng thi THPT quốc gia cấp;

– Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

– Bản sao Học bạ trung học phổ thông;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Bản xác nhận thường trú của thí sinh và cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ.

– 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận.

3. Thời gian tuyển sinh

– Xét tuyển trực tuyến qua website của Nhà trường từ tháng 5/2023.

– Nhận hồ sơ xét tuyển, tuyển thẳng từ ngày 15/7/2023 đến ngày 30/8/2023. Công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 01/9/2023.

Tuyển bổ sung (trong trường hợp chưa tuyển đủ chỉ tiêu): Nhận hồ sơ xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 25/9/2023.

V. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Học sinh được hưởng mọi chế độ tài chính theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/05/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Tài chính.

– Được miễn học phí; ở Ký túc xá miễn phí;

– Mỗi tháng được nhận học bổng bằng 80% mức lương cơ sở của Nhà nước;

– Được cấp tập, vở, bút viết, balo, mùng, mền, chiếu, 01 bộ đồng phục…;

– Được mua bảo hiểm y tế và được khám sức khỏe…

VI. CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN PHÂN BỔ

1. Chương trình học: 

Học sinh dự bị đại học được bồi dưỡng các môn văn hóa gồm ba môn theo tổ hợp môn dùng để xét tuyển, ngoài ra học thêm môn Tiếng Anh và môn Tin học, Rèn luyện sức khỏe và giáo dục kỹ năng.

2Điều kiện phân bổ vào đại học

– Kết quả rèn luyện cả năm từ mức Đạt trở lên;

– Điểm tổng kết của các môn học đạt từ 5,0 trở lên.

3. Các trường được phân bổ

– Đại học Y Dược TP. HCM, Y Dược Cần Thơ, Khoa Y Dược ĐH Tây Nguyên, ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Y Đại học Huế, Khoa Y Dược ĐH Trà Vinh;

– Các trường thuộc ĐHQG HCM: Khoa học Tự nhiên, Bách khoa, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ Thông tin, Kinh tế – Luật, Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM;

– Các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh: Sư phạm, Kinh tế, Luật, Ngân hàng, Ngoại thương, Giao thông vận tải, Sư phạm Kỹ thuật, Nông lâm, Công nghiệp, Công nghiệp Thực phẩm, Văn hóa, Tài chính Marketing;…

– Các trường Đại học ở địa phương: Cần Thơ, Đà Lạt, Trà Vinh,…


[1] Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.