Thông báo về việc uỷ quyền quyết toán Thuế TNCN

Phòng Tài vụ xin thông báo đến toàn thể GV hiện đang công tác duy nhất tại Trường Dự bị đại học TP.HCM (không có thu nhập từ các nơi khác), vui lòng đến liên hệ tại Phòng Tài vụ để làm thủ tục quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2019.

PHÒNG TÀI VỤ

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.