TỔ CHỨC BUỔI TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA, MA TÚY VÀ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Y tế học đường năm học 2023 – 2024, ngày 24/01/2024 Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi truyền thông phòng chống tác hại của rượu, bia, ma túy và thuốc lá điện tử cho toàn thể học sinh, lưu học sinh của Nhà trường.

Buổi truyền thông do ông Nguyễn Phú Khánh đến từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh báo cáo và đã thu hút hơn 500 học sinh, lưu học sinh của Trường tham dự.

Buổi truyên thông đã cung cấp những kiến thức bổ ích, cần thiết về các tác hại của rượu, bia, ma túy, thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử, những hậu quả trước mắt và lâu dài. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh, để mỗi một học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đi đầu trong công tác phòng, chống tác hại rượu, bia, thuốc lá, ma túy, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Một số hình ảnh của buổi truyền thông

Nguyễn Anh Tuấn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.