Trực tuyến Tin học K31B4-K31D2

Các bạn Lớp K31B4, K31D2 sử dụng liên kết sau đây để vào phòng học

Giáo viên phải vào trước các bạn mới có thể vào, Giáo viên sẽ có mặt trước 10 phút và chờ các bạn.

Chúc các bạn học tốt.

TIN HỌC LỚP K31B4

TIN HỌC LỚP K31D2

Trong đó: Name: Tên học sinh

Access code: Do GVCN cung cấp

Bấm Join để vào phòng học

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.