Thông báo về việc quyết toán thuế TNCN năm 2020

Phòng Tài vụ kính thông báo đến Quý Thầy cô, CBVC hiện đang công tác tại trường về việc quyết toán Thuế TNCN cho năm 2020. Chi tiết xin vui lòng xem tại thông báo này.

Phòng Tài vụ

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.