TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện, nâng cao nhận thức của Học sinh – Sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp cho Học sinh – sinh viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế. Đồng thời giúp Học sinh – sinh viên hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân; Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân Học sinh –  sinh viên” năm học 2023 – 2024, từ ngày 18/9/2023 đến 22/9/2023.

ThS. Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Thông qua các nội dung trong “Tuần sinh hoạt công dân Học sinh – sinh viên” các em được trang bị kiến thức, thông tin mới, các vấn đề liên quan đến Học sinh – Sinh viên, giáo dục kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng.

Kết thúc khóa học,  học sinh đã thực hiện bài kiểm tra đánh giá và có buổi đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo nhà trường nhằm giải đáp thắc mắc, kiến nghị của học sinh.

Tuần sinh hoạt công dân – HSSV giúp các em hiểu rõ hơn nhiệm vụ học tập, từ đó cố gắng phấn đấu để đạt kết quả cao trong năm học tại Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh.

Người đưa tin: Phạm Minh Long//Đăng tin: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.