10/10 Chi đoàn được công nhận hoàn thành công trình thanh niên, năm học 2020 – 2021

Thực hiện chương trình năm học 2020 – 2021, 10/10 chi đoàn trực thuộc Đoàn Trường đã đăng ký thực hiện công trình thanh niên cấp chi đoàn và được triển khai thực hiện trong suốt thời gian học tập từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021.

Các chi đoàn đã có kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định các giai đoạn thời gian, phân công từng tổ, nhóm phụ trách các công việc, qua đó, tiến độ thực hiện công trình thanh niên được đảm bảo.

Kết quả có 04 công trình thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; 01 công trình thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị; 04 công trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và 01 công trình thanh niên xây dựng Đoàn vững mạnh.

Có thể nhận thấy rằng các chi đoàn thực hiện công trình phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù Nhà trường, chi đoàn, năng lực đoàn viên, thanh niên. Thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, tạo được hoạt động sôi nổi trong chi đoàn. Giải pháp, cách thức thực hiện các công trình phù hợp với khoảng thời gian học tập tại trường của đoàn viên, thanh niên, hướng đến những mục tiêu chính là học tập, bảo vệ môi trường, xây dựng Đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn Trường cũng đã nhất trí tuyên dương công trình thanh niên “Sản phẩm tuyên truyền văn minh học đường”của chi đoàn K31A-A1 là công trình thanh niên tiêu biểu của năm học 2020 – 2021 với 3 bộ tài liệu tuyên truyền bằng nhiều hình ảnh sinh động, có giá trị sử dụng sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về văn hóa tham gia giao thông và các biện pháp an toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền việc giữ gìn vệ sinh lớp học và phòng ở Ký túc xá; tuyên truyền về việc thực hiện biện pháp 5K khi đến lớp và sinh hoạt nội trú.

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.