Công trình thanh niên cấp Trường “Không gian văn hóa các dân tộc – Hội nhập và phát triển”, năm học 2020 – 2021

Công trình thanh niên là sản phẩm, đồng thời là phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn nhằm tạo môi trường phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa, tạo dựng không gian giúp đoàn viên, thanh niên không chỉ rèn luyện, phát huy vai trò của tuổi trẻ mà còn tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong năm học 2020-2021, Đoàn Trường đã thực hiện công trình thanh niên cấp Trường “Không gian văn hóa các dân tộc – Hội nhập và phát triển”.

Công trình được lên ý tưởng từ tháng 11/2020 và dần hoàn thiện vào đầu tháng 05/2021 với 3 giai đoạn thực hiện từ khâu khảo sát nhu cầu, triển khai đến các chi đoàn cùng tham gia đóng góp đến bước hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Công trình tái sử dụng, thiết kế 01 phòng thành không gian trưng bày các sản phẩm văn hóa truyền thống của các dân tộc, diện tích hơn 50m2 và trưng bàynét đẹp trang phục truyền thống một số dân tộc; đời sống văn hóa; giới thiệu hình ảnh về công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt, bản đồ phân bố dân tộc Việt Nam, các dân tộc ASEAN; giới thiệu một số công trình kiến trúc tiêu biểu; trưng bày một số nhạc cụ, đồ dùng mỹ nghệ đặc sắc của một số dân tộc Việt Nam và 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Công trình đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, thanh niên cần có một không gian để sinh hoạt tập thể, tìm hiểu một số nét đẹp truyền thống trong văn hóa các dân tộc ASEAN; lưu giữ được nhiều nét đẹp văn hóa trong cộng đồng thiểu số; trở thành một nơi triển lãm, thu hút đoàn viên, thanh niên đến thưởng thức và sinh hoạt; là không gian giới thiệu đến các đối tác đến làm việc và sinh hoạt các nội dung về văn hóa dân tộc.

Nguyễn Tuấn Lộc

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.