Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước

Giáo dục và nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn thanh niên trong năm học 2020 – 2021. Mặc dù tình hình dịch bệnh có những ảnh hưởng nhất định và chương trình năm học khóa K31 cũng có sự điều chỉnh kết thúc sớm hơn so với kế hoạch. Ban Chấp hành Đoàn Trường đã cố gắng tổ chức chương trình Sinh hoạt chính trị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác bầu cử và tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” nhằm thiêt thực Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 1/6/2021).

Chương trình với sự tham dự của gần 50 ĐVTN khóa K31 và Lưu học sinh.

Nội dung chương trình được xoay quanh các giá trị về tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn liền với Ngày hội non sông sắp tời về công tác bầu cử; sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống, lịch sử về quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Sinh hoạt văn nghệ một số ca khúc cách mạng, ca khúc ngợi ca về Bác, thể hiện tình cảm của đồng bào cả nước nhớ ơn Bác Hồ.

Chương trình cũng đã tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và danh hiệu “Cán bộ Đoàn tiêu biểu” và một số danh hiệu khác.

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.