TB Kéo dài thời hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh thông báo kéo dài thời hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đến hết ngày 24/5/2021.

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC_

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.