CÔNG TRÌNH THANH NIÊN: Radio Kết nối – Tháng 10/2022

Thân mời các bạn đoàn viên, thanh niên cùng nhau nhìn lại những chặng đường đầu tiên khi nhập học tại Trường nhé.

🏆Chương trình Radio Kết nối là công trình thanh niên của Đoàn trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh nhằm thông tin các chương trình, hoạt động Đoàn nổi bật của Thành phố và Đoàn trường; Những câu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng. Bài viết, hình ảnh của Nhà trường và những điều muốn nói của đoàn viên, thanh niên đến các đơn vị trong Nhà trường,…

[Nguồn tư liệu tham khảo: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ,…]

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.