Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 10, 11/2022

Căn cứ kế hoạch số 410-KH/TĐTN-BTG.ĐN ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức Diễn đàn “Khát vọng thanh niên Thành phố Bác” gắn với đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10/2022 trong toàn Đoàn;

Căn cứ hướng dẫn số 02-HD/TĐTN-BTG.ĐN ngày 01/11/2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 11 năm 2022 chủ đề “Đồng chí Võ Văn Kiệt: Người thắp lửa”;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023 và tình hình thực tế của Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 10, 11/2022 với các nội dung cụ thể như sau:

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.