DẠY HỌC THEO DỰ ÁN MÔN TIẾNG ANH

“Dạy học theo dự án” là một hình thức dạy học mà trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế họach, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện.

Trong năm học 2017 – 2018 và 2018 – 2019, bộ môn Ngoại ngữ đã thực hiện 5 tiết dạy học theo dự án mỗi học kỳ cho học sinh khối D và A1.

Với cách học mới lạ, bài học thiết thực cho cuộc sống và khơi dậy những tiềm năng vẽ tranh, thiết kế, thuyết trình… học sinh rất hăng hái tham gia và tạo ra những sản phẩm cụ thể. Những tiết học này cũng giúp các em ôn lại những kiến thức đã học và có những tư duy định hướng cho việc chọn ngành, nghề sau này.

Dưới đây là một vài hình ảnh của tiết dạy học theo dự án trong năm học 2018 – 2019 và 2017 – 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.