Hội nghị sơ kết HK1 khối Viên chức & người lao động, năm học 2020-2021

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trong thời gian vừa qua, sáng ngày 06/3/2021, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 với sự chủ trì của Thầy Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Cô Nguyễn Thị Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn Trường, cùng sự tham dự của toàn thể viên chức, người lao động của Trường.

Các đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động trong học kỳ 1 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác đào tạo, tổ chức – hành chính, quản lý học sinh – sinh viên, công tác tài chính, quản trị, cơ sở vật chất cùng các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Qua đó Ban Giám Hiệu đánh giá cao và ghi nhận những thành quả mà các đơn vị đã đạt được, 10/12 đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và 02 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Bộ môn các môn Khoa học xã hội và Bộ môn Toán học.

Hình 1. Khen thưởng Bộ môn các môn Khoa học xã hội và Bộ môn Toán học

Để kịp thời tuyên dương, động viên tinh thần làm việc và tạo không khí thi đua sôi nổi trong các hoạt động, Nhà trường đã khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong học kỳ 1 của các đơn vị bình chọn.

Hình 2. Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu 

Với mục đích nhân rộng gương người tốt, việc tốt, tích cực đóng góp cho việc xây dựng những giá trị nhân văn trong trường; Ban Giám hiệu cũng tuyên dương 04 gương người tốt, việc tốt thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị đã nhiều lần nhặt được của rơi và trả lại cho người bị mất.

Hình 3. Khen thưởng gương người tốt, việc tốt

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định thành lập Tiểu đội tự vệ của Trường có 10 chiến sĩ và Tiểu đội trưởng là đồng chí Nguyễn Thế Trường – Trưởng phòng Quản trị – Thiết bị.

Hình 4. Ban Giám Hiệu tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Trường 

Ban Giám Hiệu tặng hoa chúc mừng Cô Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn và Cô Nguyễn Hà Như Mai – Ủy viên BCH Công đoàn mới được bầu bổ sung, Cô Lê Thị Tuyết Nhung đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng Tổ thanh tra giáo dục và Thầy Trần Trung Thiện hoàn thành khóa học cao cấp lý luận chính trị.

Hình 5, 6. Ban Giám Hiệu tặng hoa chúc mừng một số Thầy Cô 

Kết thúc chương trình, Thầy Lê Hữu Thức giải đáp kịp thời và thỏa đáng những ý kiến đóng góp của các cá nhân, đơn vị trong các hoạt động của Trường và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong Học kỳ 2. Qua đó tiếp thêm động lực cho tập thể viên chức – người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 theo phương hướng đã đề ra.

Nguyễn Tuấn Lộc

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.