Thông báo v/v nhận chứng từ khấu trừ thuế TNCN 2020

Phòng Tài vụ xin thông báo đến quý Thầy Cô hiện đang công tác từ 2 nơi trở lên, đến Phòng Tài vụ để nhận chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

PHÒNG TÀI VỤ

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.