Sơ kết HKI hệ Dự bị Dân tộc và 30a, năm học 2020-2021

Ngày 06/3/2021, Nhà trường đã tổ chức Lễ sơ kết Kiểm tra 1 hệ Dự bị Đại học Dân tộc và diện 30 năm học 2020 – 2021 để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và khen thưởng kịp thời các em đã đạt được thành tích tốt góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Mở đầu chương trình, cô Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Hiệu trưởng Nhà trường thông qua báo cáo sơ kết Kiểm tra 1 năm học 2020 – 2021 trong đó nêu rõ những kết quả đạt được và các mặt chưa đạt yêu cầu của từng lớp. Qua đó giúp học sinh và giáo viên rút kinh nghiệm, tiếp tục phát huy các mặt làm tốt và khắc phục các hạn chế còn tồn tại.

Nhìn lại thời gian qua, thầy và trò đã cùng nhau ra sức thi đua, nỗ lực hết mình để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch của Học kỳ 1 đề ra. Nhà trường cũng đã biểu dương, khen thưởng các học sinh đạt các thành tích học sinh giỏi và khá trong đợt kiểm tra 1.

Hình 1: Học sinh nhận giấy khen của Nhà trường

Thầy Lê Hữu Thức – Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn tập thể viên chức của trường đã nhiệt tình giảng dạy, quan tâm, giúp đỡ và chăm lo tốt cho học sinh an tâm học tập và động viên, nhắc nhở các em cần nổ lực và phấn đấu nhiều hơn để đạt kết quả khả quan trong học đợt kiểm tra 2 và thi cuối khóa sắp đến.

Hình 2. Thầy Lê Hữu Thức – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu
Hình 3: Các tiết mục văn nghệ của học sinh trong buổi lễ.

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC TP.HCM

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.