Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Sáng ngày 02/3/2024, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 với sự tham dự của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường và toàn thể viên chức, người lao động trong Trường.

Toàn thể viên chức, người lao động tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, ThS. Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo tổng kết công tác được trình bày một cách rõ ràng, làm nổi bật những điểm sáng, những điểm cần khắc phục để thời gian tới đạt được thành tích tốt hơn trong kết quả đào tạo của Nhà trường.

ThS. Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng báo cáo trong Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất cao về những kết quả đạt được trong năm 2023 và Ban Giám Hiệu đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Ban Giám hiệu tặng Giấy khen viên chức, người lao động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Giám hiệu tặng Giấy khen giáo viên, tập thể đổi mới, sáng tạo trong dạy học

Ban Giám hiệu tặng Giấy khen tấm gương “Người tốt, việc tốt” và có thành tích đột xuất

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo động lực cho toàn thể viên chức, người lao động của Trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Bài viết: Nguyễn Đắc Khánh Duy

Đăng tin: Nguyễn Tuấn Lộc

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.