Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 03/3/2023, Đảng bộ Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với sự tham dự của đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể Đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2022 thông qua các báo cáo tổng kết công tác đảng bộ, kết quả phân tích chất lượng đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác tuyên giáo và dân vận. Qua việc phân tích những hạn chế, tồn tại Đảng bộ rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong năm 2023.

Đồng chí Lê Hữu Thức báo cáo tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề về công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm góp phần xây dựng sự gắn kết giữa các đảng viên. 

Tại Hội nghị tập thể Chi bộ 1 và cá nhân 04 đồng chí Trần Trung ThiệnNguyễn Tuấn Lộc, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Toàn được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Qua đó tạo động lực cho các chi bộ và đảng viên cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023, Đảng bộ Trường sẽ cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được và có giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Bài viết: Nguyễn Tuấn Lộc

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.