HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 21/10/2023, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh  tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động nhằm tổng kết các hoạt động năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Nhà trường, của Công đoàn Trường năm học 2023-2024 đến toàn thể viên chức-người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023-2024

Tham dự Hội nghị về phía Nhà trường có sự tham dự của ThS. Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, ThS. Trần Trung Thiện – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, ThS. Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng/phó các đơn vị và toàn thể viên chức – người lao động của Trường.

Tại Hội nghị, ThS. Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động năm học 2022-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.

ThS. Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng báo cáo

Tiếp theo Hội nghị, ThS. Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 và dự kiến chương trình công tác thi đua năm học 2023-2024. Trong năm học vừa qua, Công đoàn Trường đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức phát động.

ThS. Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo hoạt động Công đoàn

Tiếp theo Hội nghị, ông Bùi Thanh Xuân – Phó Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo tổng kết công tác Thanh tra năm học 2022-2023 và phương hướng hoạt động năm học 2023-2024. Để tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân; góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ông Bùi Thanh Xuân – Phó Ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra

Hội nghị viên chức-người lao động Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh năm học 2023-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Trường

Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động trong Trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm đổi mới trên các mặt công tác quản lý và giảng dạy, góp phần xây dựng Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.

Người đưa tin – Phạm Minh Long/Đăng bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.