Hội thảo khoa học cấp Trường – Năm 2019

Thực hiện chương trình làm việc năm học 2018 – 2019, sáng ngày 24/5/2019, Trường Dự  bị đại học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý”.Hội thảo có sự tham gia của 63 cán bộ – viên chức toàn Trường.

Th.S Lê Hữu Thức – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thạc sĩ Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giáo viên, nêu tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển của Nhà trường, đồng thời báo cáo tình hình nghiên cứu khoa học của Trường trong năm học 2018 – 2019.

Trong Hội thảo, cán bộ, viên chức đã được nghe 06 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến công việc và bài tham luận được cấp đơn vị đánh giá xuất sắc. Chủ đề của các đề tài được báo cáo tập trung chủ yếu vào việc cao chất lượng giảng dạy, quản lý tại Trường. Sau khi nghe xong các đề tài, sáng kiến, cán bộ, viên chức đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận cho công tác giảng dạy, quản lý, phục vụ của Nhà trường. Kết thúc Hội thảo, Hội đồng Khoa học Trường đã tổng kết và công nhận: 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; 54 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp đơn vị. Toàn trường có 55/63 viên chức, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, trong đó có 40/41 giáo viên, 15/22 chuyên viên, nhân viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội thảo khoa học năm 2019

Tin: Vương Thị Hương
P. Tổ chức – Hành chính – Chính trị

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.