Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn tháng 1,2 năm 2023

Căn cứ hướng dẫn số 04-HD/TĐTN-BTG.ĐN ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 1, 2 năm 2023 chủ đề “ Viết tiếp bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023 và tình hình thực tế của Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn tổ chức sinh hoạt  chính trị tháng 01, 02/2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.