Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mẫu hình thanh niên năm học 2019 – 2020

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Trường Dự bị Đại học năm học 2019 – 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ Thành phố.

– Tạo môi trường để thanh niên, đoàn viên trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh tích cực học tập, rèn luyện; thông qua cuộc vận động lan tỏa các giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Thành phố, đồng thời chủ động trong đấu tranh, phòng chống cái xấu, tiêu cực đang tác động đến giới trẻ.

– Cuộc vận động phải được triển khai sâu rộng trong toàn thể đoàn viên thanh niên của trường, và có giải pháp để tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên trong quá trình triển khai cuộc vận động.

– Tập trung các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai cuộc vận động trong năm 2018 – 2019.

II. THỜI GIAN: Từ 01/10/2019 đến 31/05/ 2020.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

– Hình mẫu người thanh niên trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh phải hướng tới mục tiêu: “Yêu nước – Khát vọng”, “Đạo đức – Trách nhiệm”, “Năng động – Văn minh”, “Tri thức – Sáng tạo” cụ thể như sau:

– Căn cứ vào kế hoạch các nội dung tiêu chí của cuộc vận động sẽ được triển khai thường xuyên trong các cuộc họp với các chi đoàn và hoạt động của Đoàn của trường. Mỗi đoàn viên, thanh niên tự giác, chủ động đăng ký thực hiện và đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên.

– Tổ chức chuỗi hoạt động giáo dục kỹ năng cho toàn thể đoàn viên thanh niên của trường.

– Xây dựng 5 sản phẩm tuyên truyền các giá trị mẫu hình thanh niên tại đơn vị theo chủ đề năm 2019 – Năm thanh niên tình nguyện. Đổi mới phương thức tuyên truyền trên trang Fanpage Đoàn Trường, Website.

– Tăng cường tuyên truyền các câu chuyện đẹp.

– Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  về trung thực, trách nhiệm và gắn bó với nhân dân tại các chi đoàn qua phương thức kể chuyện và hái hoa dân chủ.

– Có tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại có tính tương tác với đoàn viên, thanh thiếu niên vào 3 kỳ sơ kết trong mỗi năm học qua đó định hướng, tuyên truyền những giá trị sống đẹp, những tấm gương thanh niên tiêu biểu cho thanh thiếu niên.

– Lồng ghép tuyên truyền và thực hiện vào các lớp tập huấn, tham quan địa chỉ đỏ, sinh hoạt chủ điểm.

– Tại các chi đoàn học sinh: tổ chức các nhóm học tập để nâng cao kết quả học tập và nhờ giáo viên bộ môn (đoàn viên giáo viên) giải đáp thắc mắc khi cần.

– Vận động đoàn viên tích cực đóng góp ý tưởng sáng tạo, tích cực tham gia Hội thi Ý tưởng sáng tạo cấp Trường và cấp Thành.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                BÍ THƯ

                                                                                                (đã ký)

                                                                                   Nguyễn Thế Trường

 

Thực hiện: Nguyễn Thế Trường

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.