KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN – TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN LẦN 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Nhằm góp phần tuyên truyền, học tập các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, quan triệt chương trình công tác Đoàn năm học 2019 – 2020 đến cán bộ Đoàn; tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên, thanh niên. Chào mừng đợt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020),

Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành kế hoạch 108-KH/ĐTN về tổ chức chương trình Về nguồn – Tập huấn cán bộ Đoàn.

Chi tiết: KH108_Ve Nguon Cu Chi

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.