Kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Hành trang tương lai”

Nhằm góp phần đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, bồi dưỡng năng lực tự học, ý thức tự giác trong học tập; thảo luận, định hướng nghề nghiệp, tạo động lực học tập cho thanh niên; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các thế hệ học sinh, các thế hệ cán bộ Đoàn,

Đoàn Trường ban hành kế hoạch 109-KH/ĐTN về tổ chức Tọa đàm “Hành trang tương lai”

Chi tiết: KH109_Toa dam

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.