Kế hoạch tổ chức Hội thi hát karaoke chủ đề “Hào khí Việt Nam”

Hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/04/2023), ngày Quốc tế lao động (01/5) và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; đồng thời tạo điều kiện cho đảng viên, viên chức, người lao động  của Trường ôn lại truyền thống và giao lưu, qua đó thắt chặt tình đoàn kết.

Đảng ủy kết hợp với Công Đoàn Trường ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi hát Karaoke chủ đề “Hào khí Việt Nam” chào mừng kỷ niệm ngày 30/4, 1/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.