KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM – CHDCND LÀO – VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA LẦN THỨ XI, NĂM 2023

Nhằm tôn vinh và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Tuyên truyền, vận động cộng đồng các dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia tìm hiểu, gần gũi, quý trọng và hòa hợp nhau hơn, tương hỗ cùng nhau học tập và sinh hoạt tại Trường, từ đó cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hướng đến đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Đồng thời. đẩy mạnh thực hành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia nói chung và tình đoàn kết của toàn thể đoàn viên, thanh niên Nhà Trường nói riêng.

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023 và nhân ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4, Ban Thường vụ Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ XI, năm 2023 với chủ đề  “Tuổi trẻ Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” với các nội dung cụ thể như sau:

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.