KẾT QUẢ THỰC HÀNH – PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2013

Hội đồng tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2023 thông báo kết quả vòng thực hành – phỏng vấn.

Thí sinh xem chi tiết tại tập tin đính kèm./.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.