KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi trực tuyến chủ đề: “Tìm hiểu chính sách dân tộc” năm học 2022 – 2023

Nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào tạo không khí thi đua sôi nổi, hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11/2022). Đồng thời tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giúp đoàn viên, thanh niên nắm bắt và hiểu biết những chế độ, chính sách ưu tiên để áp dụng vào thực tiễn đời sống và phát huy tinh thần sống và làm việc theo pháp luật. Ban Thường vụ Đoàn Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến  chủ đề “Tìm hiểu chính sách dân tộc” năm học 2022 – 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.