Sơ kết Chỉ thị 05

Sáng ngày 29/3/2021, Đảng bộ Trường Dự bị Đại học TP. HCM đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội nghị Sơ kết Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021; Quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Hình 1. Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị với sự tham dự của Đ/c Nguyễn Thị Kim Hồng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh; Đ/c Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy; Đ/c Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên của Trường.

Hình 2. Đ/c Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Mở đầu hội nghị, đ/c Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy đã có những đánh giá sâu sát về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Trường và khẳng định “Đây là nội dung quan trọng cần phải thường xuyên quán triệt và giám sát việc thực hiện trong toàn thể đảng viên. Không ngừng nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng trong nhà trường, qua đó phát huy tính gương mẫu để toàn thể viên chức, người lao động cùng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtrong thời gian sắp tới”.

Nhằm khẳng định giá trị của tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ đảng viên cũng như ý thức học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tham luận “Nêu cao tinh thần trách nhiệm” của đ/c Đỗ Thị Hồng Thấm – Phó Bí thư Chi bộ 1 và “Tuổi trẻ Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”do đ/c Nguyễn Thế Trường – Nguyên Bí thư Đoàn trường trình bày.

Trong Đảng bộ Trường có nhiều cá nhân, tập thể đã thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để tuyên dương, tạo động lực và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong nhà trường, Đảng bộ Trường cũng đã tuyên dương 03 tập thể và 08 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

Hình 5. Đ/c Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết hoạt động của Đảng bộ TrườngHọc kỳ 1 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm Học kỳ 2.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Đảng ủy đã có báo cáo đánh giá sơ kết Chương trình hành động Đảng bộ Trường trong Học kỳ 1 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm Học kỳ 2. Báo cáo cũng đã nhấn mạnh “Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường một cách đồng bộ, sâu sát với tình hình thực tế. Những thành quả đạt được trong Học kỳ 1 là động lực để Đảng bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm học và góp phần vào việc phát triển chung của nhà trường”.

Năm 2020, Đảng bộ Trường vinh dự là 1 trong 5 đảng bộ được Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh đánh giá tổ chức cơ sở  đảng “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và cấp ủy hoàn thành tốt công tác văn phòng.

Sau báo cáo là phần thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất của đảng viên về chương trình hoạt động của Đảng bộ trong thời gian sắp tới.

Phần cuối chương trình, đồng chí Lê Hữu Thức – Bí thư Đảng ủy quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI để toàn thể đảng viên thống nhất trong tư tưởng và hành động.

Hình 6. Tập thể đảng viên chụp ảnh lưu niệm cùng đ/c Nguyễn Thị Kim Hồng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đại học, cao đẳng TP. HCM

Với những thành công đã đạt được, Đảng bộ Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy và cố gắng phấn đấu để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Nguyễn Tuấn Lộc

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.