Tiểu đội dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an ninh, quốc phòng của Nhà trường trong những năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, trong tháng 03/2021, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tổ chức huấn luyện cho tiểu đội tự vệ của Nhà trường.

Thực hiện các hoạt động thiết thực chào mừng 86 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2021), Nhà trường đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5 tổ chức huấn luyện cho 11 chiến sĩ tự vệ thuộc tiểu đội tự vệ Trường.

Hình 1: Các chiến sĩ theo dõi hướng dẫn tháo, lắp súng

Nội dung huấn luyện bao gồm những nội dung cơ bản về Luật Dân quân tự vệ năm 2019, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng tự vệ trong tình hình cụ thể của Nhà trường. Bênh cạnh đó, tiểu đội tự vệ cũng được huấn luyện thành thạo kỹ thuật tháo, lắp súng, các bài bắn súng tiểu liên AK47. Quá trình tổ chức huấn luyện kết hợp học mới ôn cũ, liên hệ, vận dụng sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của Nhà trường.

Sau huấn luyện, các chiến sĩ được hun đúc thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lực lượng tự vệ, hiểu sâu sắc hơn nhiệm vụ cụ thể của mình và được nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị.

Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.