Trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến, thí sinh vui lòng click vào liên kết dưới đây:

http://tuyensinh.hcmpreu.edu.vn/

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.